Kustinventering, Kustens kvalitet för bad och rörligt friluftsliv. Del 1 av 3

Länsstyrelserna i H, K, L, M och N län har vid sammanträde med landshövdingarna kommit överens om ett ge­mensamt program för inventering av kustens kvalitet för bad och friluftsliv i södra Sverige. Detta program har ut­arbetats av en arbetsgrupp med representanter för de fem länsstyrelserna och i nära samråd med representanter för statens naturvårdsverk, statens planverk och civildeparte­mentet. Uppläggningen och genomförandet av inventerings­arbetet påbörjades i Malmöhus län under våren 1972. Huvudsyftet med här redovisad inventering har varit att med utgångspunkt från en studie av det strandnära vattenområdets kvalitet, bottnens och strandens typ samt den nuvarande och planerade markanvändningen vid kusten klassificera kustzonens värde för bad och rörligt friluftsliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1972
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1187&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss