Vårt uppdrag

Regering och riksdag ger Länsstyrelsen Skåne förtroendet att i bred bemärkelse ska skapa samhällsnytta i Skåne. Vårt arbete ska resultera i att natur- och kulturvärden bevaras, att miljön skyddas, att landsbygden utvecklas och att samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

Vårt uppdrag innebär att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet och central aktör i Skånes utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken.

Uppdragen kommer från flera håll

Utgångspunkten för Länsstyrelsen Skånes verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till länsstyrelserna och som innehåller de uppdrag som regeringen ger länsstyrelserna.

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vår verksamhet styrs dessutom av förordningar, lagar och styrdokument som initieras av andra nationella aktörer: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket.

Våra utvecklingspartners

Vi samspelar även med många andra viktiga aktörer i olika partnerskap och sammanhang så som Region Skåne, Skånes kommuner, Malmö universitet, Lunds universitet, Skånes alla 33 kommuner, Polis, Räddningstjänsten, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, EU-fonder och andra länsstyrelser med flera.

Vår vision

Vår vision är: Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss