Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Oatly Sweden Operations & Supply AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för förbränning av träpulver i befintlig anläggning på fastigheten Bollspelaren 1 m.fl. i Landskrona kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 augusti 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Västraby Vindpark AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av befintlig vindpark på fastigheterna Västraby 5:3 och 6:8 i Eslövs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 augusti 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 27 juni 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Camurus AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Bjuv 23:1 i Bjuvs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 27 juni 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sydskånes avfallsaktiebolag och Sysav Industri AB tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet med icke-farligt avfall på fastigheten Malören 1 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Dispens

Nordic Sugar AB har tillstånd enligt miljöbalken till sockerproduktion på fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun samt Svenstorp 1:1 och Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun. Bolaget har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde för utsläpp av totalkväve från verksamheten (BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin). Ansökan omfattar dispens fram till den 15 oktober 2029.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 augusti 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss