Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Lindab Ventilation AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av ventilationsdetaljer på fastigheterna Ängelsbäck 5:82 och 5:94 samt Grevie 4:6 i Båstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 augusti 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 19 juni 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Soltech Solpark 18 AB tillstånd enligt miljöbalken för solcellsanläggning på fastigheterna Furuhuset 1:3 och 1:5 samt Ugerup 23:5, 23:6, 23:7, 49:3 och 49:4 i Kristianstads kommun. Miljöprövnings-delegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Hörröds- och Södra Lökaröds utmark i Kristianstads och Tomelilla kommun. Handlingarna berör följande fastigheter: Hörröd 2:54, S:3 och S:5 Kristianstads kommun och Lökaröd 1:8 och S:3 Tomelilla kommun och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut 2024-06-19 om bildande av naturreservatet Hörröds- och Södra Lökaröds utmark i Kristianstads och Tomelilla kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 13 september 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss