Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tärningar med illustrationer av penningbuntar på.

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2024.

De nya föreskrifterna (12FS 2024:8) gäller för verksamhetsutövare som omfattas av Länsstyrelsen Skånes tillsyn enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är verksamheter som till exempel pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag, bolagsbildare, företagsmäklare och trustförvaltare i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Föreskrifterna ersätter de tidigare föreskrifterna (12FS 2017:22). För en överträdelse som har inträffat före den 1 juli 2024 gäller de tidigare föreskrifterna.

Vad är nytt?

Länsstyrelsen inför föreskrifter om skyldighet för de verksamhetsutövare som omfattas av Länsstyrelsens tillsyn att rapportera uppgifter om verksamheten till Länsstyrelsen. I Länsstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd finns ändringar som syftar till att förtydliga regelverket och underlätta för verksamhetsutövare under Länsstyrelsens tillsyn att följa penningtvättslagen och föreskrifterna.

Ändringarna gäller bland annat

  • föreskrifter kring den allmänna riskbedömningen
  • riskklassificering av kunder
  • rutiner och riktlinjer.

Det finns också ändringar och tillägg i allmänna råd som gäller

  • åtgärder för kundkännedom
  • skärpta åtgärder för kundkännedom.

Vad gäller om periodisk rapportering?

Länsstyrelsens ambition är att under hösten 2024 lämna mer information om när rapporteringen ska ske och förtydliga vilka uppgifter som verksamhetsutövarna ska rapportera.

Verksamhetsutövarna kommer hitta informationen på Länsstyrelsens webbsida och genom Länsstyrelsens nyhetsbrev om penningtvätt.

Vad gäller för de dokument som verksamhetsutövare har tagit fram utifrån de gamla föreskrifterna? Måste de skriva om rutinerna eller göra nya kundkännedomsåtgärder?

Länsstyrelsen har gjort ändringar för att föreskrifterna ska bli tydligare och de innehåller även ett tillägg om den periodiska rapporteringsskyldigheten. Ändringarna innebär inte några nya skyldigheter för verksamhetsutövare som omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

De nya föreskrifterna kan hjälpa verksamhetsutövarna när de ska utvärdera sin verksamhets riskbedömningar, rutiner och riktlinjer. De kan också vara användbara när verksamheten gör eller följer upp kundkännedomsåtgärder.

Verksamhetsutövare har en skyldighet att utvärdera den allmänna riskbedömningen av verksamheten regelbundet, minst en gång per år, och uppdatera den vid behov. Det är ett krav att dokumentera datumet för uppdateringen.

Skyldigheten att dokumentera, utvärdera och uppdatera gäller även verksamhetens rutiner och riktlinjer.

Läs mer

De nya föreskrifterna och de allmänna råden finns på sidan

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Där hittar du också mer information om skyldigheter som verksamhetsutövare har, våra nyhetsbrev om penningtvättsområdet, med mera.

Sidan är under omarbetning och kommer att uppdateras löpande under hösten.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss