Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Påbörjade bostäder i Skåne minskar med 60 procent

Informationsgrafik som berättar om olika sorters statistik över bostadsbyggande. Förstora bilden

Infografik: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne

Under 2023 började endast drygt 2 600 bostäder att byggas i Skåne. Det är en minskning med mer än 60 procent jämfört med 2022. Detta framgår av Länsstyrelsen Skånes bostadsmarknadsanalys för 2024.

Låg byggtakt fortsätter

Länsstyrelsens bedömning i bostadsmarknadsanalysen, BMA, är att den låga byggtakten fortsätter och omkring 2400 skånska bostäder påbörjas i år.

Rörligheten på bostadsmarknaden minskar

– Vi får räkna med att antalet färdigställda bostäder i Skåne under de kommande åren ligger på en betydligt lägre nivå än det demografiska behovet på 7800 bostäder per år. Det leder sannolikt till att rörligheten på bostadsmarknaden minskar och att exempelvis äldre med god ekonomi inte kan flytta till en mer tillgänglighetsanpassad bostad. säger Johanna Andersson, planhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Färdigställda bostäder

I den årliga bostadsmarknadsanalysen gör Länsstyrelsen Skåne en analys av svaren som de skånska kommunerna har gjort i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Bostadsmarknadsanalysen för 2024 visar ännu inte någon minskning av byggandet mätt i antal färdigställda bostäder.

I linje med rekordåret 2019

Tvärtom visar siffror från SCB ett högt antal färdigbyggda skånska bostäder 2023, drygt 9000 bostäder. Det är en ökning med 35 procent jämfört med 2022 och i linje med rekordåret 2019. Detta rör sig om bostäder som planerades innan bostadsbyggandet drabbades av lågkonjunkturen.

Konjunkturen central för bostadsmarknaden

– Den ekonomiska konjunkturen är central för utvecklingen på bostadsmarknaden och byggandet. Det får effekt på hur många bostäder som påbörjas och planeras. Det är svårt att göra någon bedömning av när byggandet kommer i gång igen, men enligt Konjunkturinstitutet dröjer det till 2026 innan lågkonjunkturen är över, säger Johanna Andersson.

Fler kommuner med balans på bostadsmarknad

17 skånska kommuner bedömer att det är underskott på bostäder, elva färre än 2022. Framför allt är det mindre kommuner som anger att det råder balans på bostadsmarknaden.

­– Förändringen kan bero på att frågan numera bara handlar om efterfrågan i förhållande till utbudet i stället för behov och efterfrågan i förhållande till utbudet. Men kan givetvis också spegla hushållens ekonomiska situation, att färre har råd att efterfråga en ny bostad, säger Johanna Andersson.

Bostadsmarknadsanalys presenteras för kommuner

Länsstyrelsen presenterar Bostadsmarknadsanalys 2024 för de skånska kommunerna den 4 september, vid ett gemensamt seminarium med Region Skåne.
Planering för bostadsförsörjning | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av Bostadsmarknadsanalys 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss