Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Ramshill AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att få uppföra en gårdsbaserad biogasanläggning med rötning av ca 51 000 ton substrat årligen på fastigheten Ramsåsa 14:4 i Tomelilla kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 augusti 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna utvidgade naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Duckarp 8:7, Olarp 5:3, Rickarum 16:5, 16:7, Toarp 1:10, Äsphult 6:1, 6:3, 6:4 och 12:11, 12:12 i Kristianstads kommun och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande förslag till beslut 2024-06-04 om utvidgning av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 30 augusti 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss