Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

185 miljoner till sanering av ett förorenat område i Trelleborg

Bild från området i november 2023. Det vita röret är ett grundvattenrör där prover på grundvatten tas ut.

Bild från området i november 2023. Det vita röret är ett grundvattenrör där prover på grundvatten tas ut.

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om att bevilja drygt 185 miljoner kronor i stöd och bidrag för åtgärder av ett förorenat område i Trelleborg. Området, där det tidigare låg ett företag som tillverkade takpapp, är kraftigt förorenat av kreosotolja och det finns risk att föroreningarna sprids till grundvattnet om ingen åtgärd görs.

- Platsen i Trelleborg är en av Skånes mest prioriterade förorenade område så det känns väldigt bra att saneringen nu kan starta, säger Karin Persson på Enheten för förorenade områden på Länsstyrelsen Skåne.

Spridningsrisk till grundvattnet

Området, där det tidigare låg ett företag som tillverkade takpapp, är kraftigt förorenat av kreosotolja som bland annat innehåller hälsofarliga PAH:er (PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten).

- Även om spridningen av föroreningarna går långsamt finns det en överhängande risk att de på sikt börjar spridas till grundvattnet om området inte saneras. Det är dessutom förenat med hälsofara att utföra markarbeten i området, säger Karin Persson.

62 000 m3 jord ska schaktas

För att sanera området krävs att stora mängder av jorden schaktas. Uppskattningen är att cirka 62 000 m3 jord kommer att schaktas, större delen transporteras till deponi och resten återanvänds.

Saneringsarbetet kommer att ske via så kallad Kelly-borrning som innebär att man grävborrar upp stora hål i marken som sedan fylls med rena massor. Det är en ny metod att använda vid saneringar av förorenade områden i Sverige men har tidigare använts i andra länder med lyckat resultat.

Trelleborgs kommun huvudman

Trelleborgs kommun är huvudman för saneringsarbetet som omfattar området kring den gamla takpappsindustrin samt två närliggande villaträdgårdar. Saneringsarbetet förväntas ta cirka fyra år och därefter kommer en efterkontroll att genomföras under ytterligare två år för att se till att målen med saneringen har uppnåtts.

Statlig finansiering för sanering

Föroreningarna har hamnat i marken för länge sedan, det var mellan 1889 och 1934 som företaget Phylatterion AB bedrev tillverkning av diverse kemisk-tekniska produkter som har orsakat föroreningarna. Eftersom det idag inte går att finna någon som är ansvarig för att bekosta saneringsåtgärderna har Länsstyrelsen kunnat ansöka hos Naturvårdsverket om att finansiera saneringen med statliga medel.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss