Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om Hammarmölledamm i domstol

bild på dammiljö

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Nu har mark- och miljödomstolen beslutat om rivningen av Hammarmölledamm utanför Hässleholm.

Negativ miljöpåverkan­­

Mark- och miljödomstolen konstaterade i en dom 2022 att tillstånd inte kunde lämnas för Hammarmölledamm och det tillhörande vattenkraftverket. Domstolen bedömde att dammen och vattenkraftverket hade för stor negativ miljöpåverkan på de höga naturvärdena i området.

Avveckla dammen

Mark- och miljödomstolen har nu, efter ansökan från Hässleholms industribyggnads AB, Hibab, gett Hibab tillstånd att avveckla dammen och återställa det naturliga vattendraget på platsen. Domstolen slår samtidigt fast flera villkor för att minska miljöpåverkan från arbetena.

Nationellt särskilt värdefull

Hovdalaån är klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag och är en av Skånes viktigaste åar för flodpärlmussla, en starkt hotad art. När dammen försvinner kan Hovdalaån återfå sin naturliga, ringlande fåra. Ån kan också få tillbaka en del av det vattenfall som en gång gjorde platsen till en attraktion, innan kraftverket byggdes 1916.

Hydrologisk utredning

­ ‑Området kommer utan tvivel att ändra karaktär. Hammarmölledamm har varit ett omtyckt utflyktsmål och från Länsstyrelsens sida vill vi göra vad vi kan för att det återskapade området även i fortsättningen ska bli intressant för friluftslivet. I ett första steg kommer vi att söka pengar till en hydrologisk utredning för att ta reda på vilka möjligheter som finns att skapa våtmarker i området, säger Alexander Nordström, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Skåne.

Här kan du ta del av domen Pdf, 629.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss