Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 22

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Charkprodukter i Billesholm AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror på fastigheten Järnyxan 10 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 juli 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Soltech Solpark 16 AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken för solcellsanläggning omfattande ca 72 hektar och batterilagringsenhet på fastigheterna Åhus 504:1 och Ripa 15:2 i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 juli 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 23 maj 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ändrat villkor 6 i det tillstånd som meddelats Bama Fresh Cuts AB för livsmedelsverksamhet inom fastigheten Ättehögen östra 8 i Helsingborgs kommun. Villkoret avser skyddsåtgärder för kylanläggningen med ammoniak. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 23 maj 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Slättäng AB förlängd igångsättningstid till den 2 april 2028 för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning på fastigheten Örtofta 21:1 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 23 maj 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Vidinge Grönt AB tillstånd enligt miljöbalken för livsmedelsverksamhet på fastigheterna Norrvidinge 21:2, del av 21:1 och Torup 1:6 i Svalövs kommun samt del av Södervidinge 25:1 i Kävlinge kommun. Tillståndet medger en maximal produktion om 24 800 ton livsmedelsprodukter och 5 700 ton foder per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vatten

Ansökan

Arkonahavet Offshore AB, dotterbolag till Eolus Vind AB har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken för undersökningar, uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Arkona med tillhörande verksamheter som planeras att anläggas i Sveriges ekonomiska zon i sydvästra Östersjön, gränsande i väst till Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet. Aktuell remissomgång avser ställningstagande om tillstyrkan eller avstyrkan och synpunkter i sakfrågan avseende ansökan i dess helhet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 juli 2024.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Karlaby mosse

Länsstyrelsen Skånes beslut den 23 maj 2024 om bildande av naturreservatet Karlaby mosse på del av fastigheterna Karlaby 6:13, 13:1, 14:11 och Gladsax 133:6 i Simrishamn kommun på hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 juni 2024

Naturreservatet Övraryd

Länsstyrelsen Skånes beslut den 23 maj 2024 om bildande av naturreservatet Övraryd på del av fastigheten Övraryd 1:6 och oregistrerad samfälld väg i Östra Göinge kommun på hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 juni 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss