Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer än 22 miljoner kronor till skånsk vattenvård

bild på våtmark, å eller sjö med gröna ruggar

Foto: Johan Hammar

23 lokala projekt runt om i Skåne får stöd i årets satsning inom våtmarks-LONA och LOVA. Totalt har Länsstyrelsen Skåne beviljat 22,6 miljoner kronor.

Varje år fördelas bidrag inom LONA (lokal naturvård) och LOVA (lokal vattenvård) till skånska kommuner och lokala aktörer för arbete med våra viktiga vatten.

LONA-bidraget fyller 20 år

år fyller LONA-bidraget 20 år och våtmarkssatsningen har nu även blivit permanent! Bidraget kan användas brett och det speglar sig i de beviljade projekten som omfattar allt från restaureringsprojekt för groddjur till våtmarksåtgärder på golfbanor och återställning av rinnande vatten.

Ökar förmågan att klara torka och översvämningar

Det här bidraget gör stor nytta. Genom att återskapa våtmarker kan landskapets förmåga att klara torka och översvämningar stärkas. Det är också möjligt att anlägga så kallade klimatvåtmarker med stödet, säger Valentina Zülsdorff, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

LOVA minskar övergödning

Inom LOVA (lokal vattenvård) delas stöd ut till projekt för att minska övergödningsproblematiken i våra vatten. I Skåne har årets stöd gått till 14 nya projekt. Ett av projekten utreder en ny teknik för att fånga upp näringsämnen från åkermark genom mättade skyddszoner under markytan.

Då båda stöden syftar till att förbättra våra vatten och landskapets förmåga att hålla kvar vatten väljer många kommuner att söka både LONA och LOVA.

Stöden samordnas

– Det är väldigt roligt att vi fick in så många ansökningar i år. Genom att samordna de två stöden har vi kunnat bevilja en stor del av projekten, säger Saga Hedstigen Sundblad, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Stöd betalas ut under fyra år

Besluten om stöd har skickats ut och projekten är nu i gång. Projektstödet på totalt 22 661 105 kronor betalas ut under de närmaste fyra åren. Ansökningen för bidrag till projekt med start 2025 har redan öppnat och sista ansökningsdag den 1 december 2024

Projekt som fått våtmarks-LONA och/eller LOVA 2024.

Kommun/organisation

Projektnamn

Beviljade medel

Stöd

Svedala

Vatten- och naturvårdsplaner på golfbanor

155 700 kr

LONA

Vellinge

Restaurering av två vanningar i Skanörs stadspark

450 000 kr

LONA

Kristianstad

Miljöförbättrande åtgärder i Kilingaån

585 000 kr

LONA

Osby

Förundersökning Våtmark Höghult

360 000 kr

LONA

Osby

Vatten i Göinge 2

800 000 kr

LONA

Båstad

Inventering av ytor för anläggning/restaurering av våtmarker

594 000 kr

LONA

Lund

Vattenvårdande åtgärder inom Höje å avrinningsområde 2024-2025

306 000 kr/2 032 000 kr

LONA och LOVA

Lund

Praktisk vattenvård i Kävlingeåns avrinningsområde 2024-2027

234 000 kr/6 124 831 kr

LONA och LOVA

Helsingborg

Åtgärdsprogram Lussebäcken Etapp 2

2 012 927 kr/1 800 000 kr

LONA och LOVA

Lindeshamns båtklubb

Skrovskyddsdukar

120 000 kr

LOVA

Höje å vattenråd

Pilotprojekt KMV markavvattning

456 000 kr

LOVA

Bjuv

Plan för Bjuvs vatten

300 000 kr

LOVA

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Anläggning och restaurering av dammar och

våtmarker 2024-2027

800 000 kr

 

LOVA

Landskrona stad

Vattenvårdsåtgärder i Saxån-Braåns

avrinningsområde: Genomförande under perioden

2024-2026

2 000 000 kr

LOVA

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Mättade skyddszoner

200 000 kr

LOVA

Sportfiskarna

Gäddfabrik Kvesarumsåns utlopp

650 648 kr

LOVA

Rönneåns vattenråd och Vegeåns vattenråd

Gemensam åtgärdssamordnare Rönneåns och

Vegeåns vattenråd

2 192 000 kr

LOVA

Torekovs Båtsällskap

Båtbottendukar

448 000 kr

LOVA

Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydväståprojektet III - Vattenvårdsåtgärder

1 952 000 kr

LOVA

Höje å vattenråd

Pilotprojekt - offgrid pumplösningar för näringsämnesreduktion

1 049 760 kr

LOVA

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss