Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny samverkansform fokuserar på barn och unga i organiserad brottslighet

Personer från Polismyndigheten och Länsstyrelsen Skåne utgör arbetsgruppen för Bob regionalt.

Personer från Polismyndigheten och Länsstyrelsen Skåne utgör arbetsgruppen för Bob regionalt.

I tisdags hölls ett regionalt uppstartsmöte för den nya samverkansstrukturen, Bob, Barn och unga i organiserad brottslighet, på residenset i Malmö. Ett 25-tal samhällsaktörer från flera olika sektorer var på plats.

- Syftet med mötet var att lyssna in och involvera de olika myndigheter och regioner i polisregion Syd som kommer ingå på den regionala nivån, säger Johanna Bobin, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Skåne.

Ny samverkansform

Länsstyrelserna och Polismyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att skapa en samverkansstruktur kallad Bob, barn och unga i organiserad brottslighet. Syftet är att stärka och effektivisera arbetet mot att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.

Bob-råd har inrättats nationellt, regionalt och inom kort också lokalt. Länsstyrelsen Skåne är sammankallande för det regionala rådet i polisregion Syd där även Blekinge län, Kronobergs län samt Kalmar län ingår.

- Det är viktigt att betona att det här inte handlar om en ny metod utan är en arbetsform för att få till en bättre samverkan mellan berörda myndigheterna, säger Johanna Bobin.

Bred uppslutning

Uppslutningen på uppstartsmötet var god. Aktörer från bland annat Åklagarmyndigheten, länsstyrelserna, Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, kommunförbund och olika delar av Region Skåne närvarade.

- Nu kommer vi fokusera på att utveckla den regionala nivån så den blir ett så bra och relevant stöd som möjligt för den lokala nivån. Vi behöver ha en nära dialog med den lokala nivån och se hur vi kan bygga vidare på det goda arbete som redan görs runt om i våra kommuner, säger Johanna Bobin.

Aktörer från bland annat Åklagarmyndigheten, länsstyrelserna, Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, kommunförbund och olika delar av Region Skåne närvarade.

Aktörer från bland annat Åklagarmyndigheten, länsstyrelserna, Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, kommunförbund och olika delar av Region Skåne närvarade.

BAKGRUND – Bob-råd nationellt, regionalt och lokalt

Regeringen gav i slutet av förra året åtta myndigheter i uppdrag att skapa en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet. Myndigheterna som ingår är Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket och Åklagarmyndigheten.

Under 2024 ska Bob-råd inrättas nationellt, regionalt och lokalt. För det regionala rådet inom Polisområde Region Syd där Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län ingår är Länsstyrelsen Skåne sammankallande i nära samarbete med Polis Region Syd.

Läs mer om uppdraget på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss