Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 21

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser vecka 21.

Naturskydd

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna naturreservatet Essestorp i Hässleholms kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Hästveda 1:1 och del av Asmastorp 1:19 i Hässleholms kommun och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande förslag till beslut 2024-05-16 om bildande av naturreservatet Essestorp i Hässleholm kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna djurskyddsområdet Immeln i Kristianstad, Östra Göinge och Osby kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Del av Kristianstad: Stora sandvik 1:9, Stora sandvik S:1 (vatten), Killeboda outredd:1, Krogshult outredd:1, Krogshult 3:1 (Sönnerö, Krösnahalle, Kloön), Krogshult outredd:1 (vatten), Mjönäs outredd:3 (Tössen), Norra Mjönäs 1:1 (Baggaholmen, Horsön, Bosöarna, Gräsön, Tredingsöarna, Östra Smörhallsön, Västra Smörhallsön), Norra Mjönäs outredd 3 (Orrhanakläppen), Norra Mjönäs 3:1 (Nabbarna, Lilla Ryssjan, Stenön), Norra Mjönäs 6:4 (Hundön), Norra Mjönäs 6:5 (Stora Ryssjan), Norra Mjönäs samf:3 (Lilla Äspeön), Norra Mjönäs samf:4 (Galtengrå), Norra Mjönäs outredd:3 (vatten), Dyneboda outredd:1 (vatten), Skärsnäs outredd:3 (vatten).

Del av Östra Göinge: Ebbarp outredd:1 och Breanäs outredd:3 (Galtengrå, vatten), Breanäs 1:13 (Järsön), Ebbarp 1:10 (Tvillingöarna), Ebbarp 1:7 (Tvillingöarna).

Del av Osby: Nyteboda 1:12, Nyteboda outredd:2 (vatten), Björkhult 1:2 (Ferön och Tostaholmen), Strönhult outredd:3 (vatten), Björkhult 1:7 (Norra Ramnö, Södra Ramnö), Björkhult 1:8 (Södra Ramnö), Björkhult 1:18 (Långön), Björkhult outredd:4 (vatten) och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande förslag till beslut 2024-05-16 om bildande av djurskyddsområdet Immeln i Kristianstad, Östra Göinge och Osby kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 augusti 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss