Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat vid Torsebro krutbruk

Bild på byggnad i sommarljus, och i grönska.

Foto: Magnus Berglund, Länsstyrelsen Skåne

Området kring Torsebro utanför Kristianstad, det mest välbevarade krutbruket i Sverige, blir nu naturreservat. Länsstyrelsens beslut syftar till att ge området ett mer långsiktigt skydd och garantera långsiktig skötsel.

Inbäddat i kulturlandskap

Miljön kring Torsebro bruk rymmer industribyggnader, arbetarbostäder, ekonomibyggnader och en bruksherrgård. Bruket är inbäddat i ett kulturlandskap med odlingsmark, äldre vägar, stenmurar och gamla träd.

Gamla ekar med biologiska värden

Sedan tidigare är bruksområdet skyddat som byggnadsminne och fornlämning. Nu blir det också ett naturreservat. De biologiska värdena är främst knutna till de riktigt gamla ekarna som finns i anslutning till krutbruket. På grova och ihåliga ekar lever sällsynta svampar, lavar, och insekter, exempelvis läderbagge och hålträdsklokrypare. I området finns också 11 av Sveriges 19 fladdermusarter.

Behov av ökad skötsel

På senare tid har en allt större igenväxning påverkat de äldre träden.

‑ Området är i behov av ökad skötsel för att kunna bevara den rika biologiska mångfalden som är knuten till gamla ekar. Det kan vi åstadkomma nu när området blir naturreservat, säger naturvårdshandläggare Magnus Berglund.

Anlades redan 1682

Krutbruket i Torsebro har en lång historia. Det anlades av Karl XI 1682 för att förse den svenska krigsmakten med krut och tillverkningen pågick ända till 1923. Krutbruket är skyddat som byggnadsminne sedan 1996.

Välbesökt område

Totalt sett är det ett område på 41 hektar som blir naturreservat. Länsstyrelsen har slutit avtal med markägarna om intrångsersättning. Området är relativt välbesökt och har en iordningsställd parkeringsplats och en markerad vandringsslinga med informationstavlor.

Naturreservatet Torsebro

Läs mer om byggnadsminnet Torsebro krutbruk

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss