Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 18

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Gyro gipsåtervinning Syd AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för återvinning av gips på fastigheten Asarum 40:195 i Karlshamn kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Snogeholm

Länsstyrelsen Skånes beslut den 24 april 2024 om bildande av naturreservatet Snogeholm på del av fastigheten Ellestad 5:4 i Sjöbo kommun på hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 23 maj 2024.

Vattenskydd

Beslut

Länsstyrelsen Skåne har den 24 april 2024 beslutat att inrätta ett nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bromölla vattentäkt i Bromölla kommun.

Det gamla vattenskyddsområdet och föreskrifterna för Bromölla samhälle, fastställt som en del i beslutet av Länsstyrelsen i Kristianstads län den 15 augusti 1983 (dnr: 11.184-197-83), upphävs när detta beslut fått laga kraft.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 2 maj 2024 och gäller omedelbart även om beslutet överklagas, samt ska tillämpas istället för de äldre föreskrifterna fram till att dessa upphävs.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 23 maj 2024.

Beslutet finns på Länsstyrelsens hemsida under fliken Förslag till beslut och beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på följande adress: www.lansstyrelsen.se/skane/vattenskydd Länk till annan webbplats.

Handlingarna i ärendet finns även tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss