Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 16

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Beardow Adams AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken avseende verksamhet för produktion av lim och limrelaterade produkter på fastigheten Hartslimmet 2 i Landskrona kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 24 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Pålstorp Mjölk AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med 2 313 djurenheter mjölkkor och ungdjur på fastigheten Påhlstorp 1:1 i Sjöbo kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 23 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 11 april 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stävie Hage Kyckling AB sex månaders förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning på fastigheterna Stävie 1:50 och 2:8 i Kävlinge kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 11 april 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat TitanX Engine Cooling AB slutligt villkor för buller i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av aluminiumkylare på fastigheten Mjällby 7:39 i Sölvesborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss