Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Nu är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

- För oss i södra Sverige kommer medlemskapet i försvarsalliansen bidra till ökad säkerhet och stabilitet i vårt närområde och Europa. Som ny medlem i Nato kommer vi att stå upp för några grundläggande värden såsom frihet, demokrati och rättsstatens principer, säger Anneli Hulthén, landshövding och civilområdeschef för Södra civilområdet.

- Inom det Södra civilområdet, som omfattar Skåne, Blekinge och Kronobergs län, har vi kommit långt i vårt arbete. Vi har fokuserat mycket på att bygga upp ett nära och gott samarbete mellan det civila och det militära försvaret vilket kommer att gynna oss när vi nu är medlemmar i Nato, säger Niklas Nordgren, civilområdeskanslichef.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjningen fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss