Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klartecken för Natomedlemskapet. I södra Sverige finns viktiga värden att skydda. Vi är beredda.

De sex landshövdingarna i södra Sverige; Allan Widman, Brittis Benzler, Carl Fredrik Graf, Ulrica Messing, Anneli Hulthén och Maria Arnholm

Från vänster rad ett: Allan Widman, Brittis Benzler och Carl Fredrik Graf. Rad två: Ulrica Messing, Anneli Hulthén och Maria Arnholm.

Nu har det ungerska parlamentet gett klartecken. Bara formaliteter återstår innan Sverige blir medlem i försvarsalliansen Nato. Det är den största säkerhetspolitiska förändringen i modern tid. Det skriver chefen för Södra militärregionen och södra Sveriges sex landshövdingar i en debattartikel som publicerats i flera tidningar i södra Sverige.

För oss innebär det att vi stärker säkerheten, uthålligheten och försvarsförmågan i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län.

De sex länen är strategiskt viktiga. De blir en del av Natos port till Östersjön och utgör en förbindelse mellan Skandinavien och kontinenten.

Öresundsregionen är Nordens folkrikaste område med betydelsefull sjöfart och stora hamnar som Helsingborg och Malmö/Köpenhamn. I vårt område finns också de viktiga hamnarna Oskarshamn och Norrköping.

I vår del av landet finns Sveriges enda marinbas och det enda ingenjörsregementet, en robust flygflottilj, en helikopterflottilj och en stark försvarsindustri. Här har Södra militärregionen sin stabsplats och stora övningsfält. Här finns många industrier och entreprenörer som snabbt kan ställa om sin produktion vid behov. Ronneby är dessutom en av landets två flygplatser som staten äger och förfogar över, som redan idag uppfyller Natos högt ställda krav på civilt försvar.

I början av januari gav både ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), och överbefälhavaren Micael Bydén ett tydligt budskap: Säkerhetsläget är det allvarligaste på mycket länge och ett krig i Sverige är inte längre osannolikt.

Om Sverige utsätts för krigsfara innebär medlemskapet att regeringen kan begära stöd från Nato, som då sluter upp och bidrar till landets försvar.

Men alliansen innebär också skyldigheter. Sverige behöver leva upp till de sju baskrav som Nato ställer på sina medlemmar. Våra län och Södra militärregionen höjer nu takten i att utveckla totalförsvaret – det militära och civila försvaret.

Detta fokuserar vi på nu

Vi säkerställer livsmedelsförsörjningen. Två av Natos sju baskrav är en resilient – uthållig – energiförsörjning och resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Båda är centrala för ett samhälles motståndskraft under höjd beredskap. För oss finns ett särskilt ansvar kopplat till livsmedelsförsörjningen, eftersom en betydande del av Sveriges livsmedel och livsmedelsindustri finns i södra delen av landet. Det fokuserar vi särskilt på när vi utvecklar planerna för att skydda civilbefolkningen i krig. Länsstyrelserna arbetar intensivt med att utveckla civilförsvaret tillsammans med Försvarsmakten. Totalförsvaret bygger vi tillsammans.

Vi ökar robusthet i vår del av landet genom att krigsplacera personal: Under de närmaste åren kommer många människor i södra Sverige att bli krigsplacerade i det civila försvaret. För en stor del människor innebär det att de fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter, även i tider av krig och krigsfara. Dagligen ser vi i Ukraina prov på hur viktigt det är att vardagen fungerar även i krig. Utan barnomsorg, sophantering och räddningstjänst står försvaret av Sverige svagare.

Vi förbereder oss för att erbjuda värdlandsstöd. Det civila och militära stödet till utländska styrkor inom landets gränser utökas när Sverige blir medlem i Nato. Trupper med fordon, fartyg, flyg och tung utrustning ska kunna stanna kortare eller längre tid i våra län. Det handlar om ett direkt försvarssamarbete, men också om civil samverkan, som kommer att påverka företag och privatpersoner. Natopersonal behöver hyra lokaler, sluta avtal om el och drivmedel, mat, sjukvård och mycket annat.

Medlemskapet i Nato får stor påverkan på våra län. Det ställer krav på oss som leder det militära och civila försvaret men också på alla medborgare i Sverige.

Vår främsta uppgift i krig är att skydda vårt land, vår civilbefolkning och att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar. Men i det har alla i Sverige en roll att fylla.

I södra Sverige finns många viktiga värden att skydda. Vi är beredda.

Per Nilsson, överste och chef i Södra militärregionen

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne och chef för södra civilområdet

Ulrica Messing, landshövding i Blekinge

Maria Arnholm, landshövding i Kronoberg

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland och chef för sydöstra civilområdet

Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län

Allan Widman, landshövding i Kalmar län

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss