Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag är det sverigefinnarnas dag

Den 24 februari, är det sverigefinnarnas dag. På Länsstyrelsen Skånes kontor i Kristianstad och på Residenset i Malmö hissas därför den sverigefinska flaggan.

Sverigefinnarnas dag är en officiell märkesdag i Sverige. Dagen uppmärksammas för att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Här kan du se en animerad film om Sverigefinnarnas dag Länk till annan webbplats. (minoritet.se).

I Malmö kommer författarcentrum att bjuda in till ett evenemang, ” Sverigefinnar och Tornedalingar, litterära spår och röster. Evenemanget är den 3 mars klockan 14-17 på Inkonst i Malmö.

Läs mer om evenemanget på författarcentrum. Länk till annan webbplats.

Sverigefinsk historia

Så länge Sverige har funnits som nation har finska varit ett av språken som talats i landet. Fram till 1809, då Ryssland erövrade landet, ingick Finland i det svenska kungariket. När gränsen drogs vid Torne älv hamnade många finsktalande på den svenska sidan gränsen och tvärtom. Därefter har finländare i många omgångar bosatt sig i Sverige.

Från andra världskrigets slut och in på 1970-talet flyttade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i industrin som var i stort behov av arbetskraft, medan den finska ekonomin var hårt sargad av krigsåren. Det är framför allt de och deras barn- och barnbarn som idag identifierar sig som sverigefinnar. På Historia - Minoritet.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Sverigefinnarnas historia. Mer information om sverigefinsk historia på Utbildningsradion (UR Play) Länk till annan webbplats. hittar du också på UR.

Sverigefinnar i Skåne

Det som förenar sverigefinnar är framförallt språket och kulturen. Malmö och Trelleborg är två kommuner i Skåne som ingår i det finska förvaltningsområdet sedan år 2015. Kommunerna har åtagit sig ett större ansvar för att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. I kommuner som ingår i den finska förvaltningsområdet har den som identifierar sig som sverigefinne rätt att använda finska i kontakt med myndigheter och kommunen ska också erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

Även Länsstyrelsen Skåne ingår i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen Skåne håller även tillsammans med Region Skåne samrådsmöten med den sverigefinska minoriteten.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan 1999 utgör sverigefinnarna, tillsammans med samer, judar, romer och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om den svenska minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteterna på www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

Sveriges urfolk och nationella minoriteter berättar sina historier i kortfilmer på UR Play. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteters rättigheter

Med benämningen sverigefinnar understryks den dubbla språkliga och kulturella tillhörigheten, något som den svenska minoritetspolitiken lyfter fram som särskilt angeläget att skydda och främja. Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande, och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Länsstyrelserna är en av flera myndigheter som har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Läs mer om länsstyrelsernas arbete Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss