Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du ansöka om jordbrukarstöd 2024

En traktor som kör på en skånsk åkermark och rapsfält. 

Foto: Mostphotos

Den 8 februari öppnar SAM-internet för ansökan om jordbrukarstöd. Ta del av nyheter för årets stöd, beställ ditt kundnummer och ansök om stöd! Sista ansökningsdag 2024 är den 11 april.

Jordbrukarstöden hjälper till att förbättra lönsamheten i lantbruket, och bidrar också till ett miljövänligare brukande tack vare olika miljöersättningar som gör att du som lantbrukare kan få betalt för den miljönytta du gör.

Förändringar i årets jordbrukarstöd

En skillnad från år 2023 som gäller de flesta som söker jordbrukarstöd detta år är att nya grundvillkor börjar gälla 2024. Det gäller villkor om skydd av våt- och torvmark, krav på växtföljd och krav på att en viss andel av marken ska avsättas som miljöyta.

För stödet för Precisionsjordbruk – planering har Jordbruksverket gjort en del ändringar av regler och villkor. Det har bland annat blivit tydligare vilka uppgifter växtnäringsbalansen ska innehålla, både när det gäller tillförda och bortförda produkter som innehåller näringsämnen. De krav på markkartering som infördes 2023 har skrivits om och förtydligats. Detsamma gäller för reglerna för den bevuxna zonen runt dräneringsbrunnar, där det blivit tydligare vilka brunnar som kräver en bevuxen zon och vad den ska bestå av.

Söker du ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage med åtgärden vårbearbetning behöver du tänka på att det från och med i år införs ett förbud mot att använda växtskyddsmedel som avdödar växtlighet på marken före än den 31 december. Regeln liknar den som fanns innan 2023.

Miljöersättningen för hotade husdjursraser har fått tydligare regler för när kravet på renrasighet är uppfyllt. Om du har ett åtagande med olika djurslag delas det upp så att fjäderfän hanteras för sig och får, getter, grisar och nötkreatur för sig.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så beställer du kundnummer, söker stöd och gör ändringar i ansökan

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen.

Beställ kundnummer

Du söker jordbrukarstöden en gång per år, under SAM‑ansökans­perioden som är februari–april. Sista dag för SAM‑ansökan 2024 är den 11 april.

Kommer ansökan in efter sista ansökningsdag minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kom in efter den 6 maj får du inget stöd alls.

Du söker jordbrukarstöden i e‑tjänsten SAM Internet.

E-tjänsten SAM-Internet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss