Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

6 februari flaggar vi för samerna

Idag den 6 februari firas samernas nationaldag. Då flaggar vi med den samiska flaggan på Länsstyrelsen Skånes kontor i Kristianstad och på Residenset i Malmö. Nationaldagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Arrangemang i Skåne i samband med nationaldagen

Samer i Syd arrangerar ett firande av den samiska nationaldagen i Helsingborg med start klockan 12.00 på Dunkers kulturhus. Mer information om firandet hittar du på Samer i Syds webbplats Länk till annan webbplats..

Biograf Panora i Malmö uppmärksammar samernas nationaldag med mingel och information med start klockan 17.30. Klockan 18.30 visas en ny samisk film, Je´vida. Här kan du läsa mer om filmen. Länk till annan webbplats.

Sametingets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om samernas nationaldag och på samer.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om samerna.

Om nationella minoriteter

Det samiska folket är tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Samerna är även ett urfolk i Sverige. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Minoritetsgrupperna har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samerna, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade, förtryckta och utsatta för olika former av assimileringspolitik som fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslut år 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige, var ett viktigt erkännande.

Sanningskommissionen för det samiska folket

År 2021 tillsatte regeringen Sanningskommissionen efter hemställan av Sametinget. Kommissionen är en statlig utredning som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Uppdraget ska slutredovisas den 1 december 2025.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om kommissionens arbete

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och regioner i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik med målet att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen Skåne sammankallar ett regionalt nätverk för tjänstepersoner från kommunerna och regionen som arbetar med frågor som gäller de nationella minoriteternas rättigheter. Nätverket är ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte med syfte att förstärka förmågan att arbeta med nationella minoriteters rättigheter på lokal och regional nivå.

I samarbete med Region Skåne har Länsstyrelsen sedan 2022 ett samrådsförfarande med samtliga nationella minoriteter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss