Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi kan alla bidra till ett starkt civilt försvar

Foto på framsida av foldern Om krisen eller kriget kommer

Här ger Länsstyrelsen Skåne information med anledning av det allvarliga säkerhetsläget och tips på vad kan du göra för att bidra till ett starkt civilt försvar.

Under konferensen Folk och försvars rikskonferens den 7–9 januari riktade både ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och överbefälhavaren Micael Bydén tydliga budskap till alla i Sverige. Det kan bli krig, vilket vi alla – makthavare, myndigheter och privatpersoner – behöver förbereda oss på.

Med anledning av budskapen har vi ställt några frågor till tf beredskapsdirektör Frida Sjöstedt.

Varför kommer de här uppmaningarna nu?

– Sverige befinner sig liksom hela Europa i ett allvarligt säkerhetsläge sedan Ryssland 2022 inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Ministern för civilt försvar och överbefälhavaren är tydliga med vilka förväntningar som finns på oss alla i totalförsvaret. Vi har god beredskap i Skåne men behöver öka tempot ytterligare. Det gäller myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner, säger Frida Sjöstedt.

Vilken är Länsstyrelsens roll?

– Länsstyrelsen är den högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans med Försvarsmakten utvecklar vi det civila och militära försvaret regionalt. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans – det gäller såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner, säger Frida Sjöstedt.

Vad gör Länsstyrelsen konkret?

Länsstyrelsens arbete är inne i en intensiv uppbyggnadsfas. Det här är några områden som Länsstyrelsen arbetar med:

 • Bygger upp vår egen kris- och krigsorganisation som i kris och krig ska kunna fungera i minst tre månader, 24 timmar om dygnet.
 • Krigsplacerar länsstyrelsens medarbetare så att de vet vad de ska arbeta med i händelse av krig.
 • Övar och utbildar tillsammans med frivilligorganisationer för att stärka vår kris- och krigsorganisation.
 • Ser till att vi samverkar i länet genom regelbundna möten med kommuner, Regionen och fler aktörer.
 • Arbetar tätt tillsammans med Kronobergs och Blekinge län inom det södra civilområdet. Sverige är indelat i sex civilområden som ska återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Vårt civilområde kallas Södra civilområdet.
 • Genomför utbildningar och övningar internt och tillsammans med andra aktörer. I december genomfördes till exempel övningen Pilen, där Skåne, Kronoberg och Blekinge deltog tillsammans. Övningsscenariot utspelade sig under höjd beredskap och krig med målsättningen att öva beslutsfattande inom och mellan de tre länen i södra civilområdet.
 • Har ökad uppmärksamhet på omvärlden. Vi stärker säkerhetsarbetet genom att löpande dela lägesbilder med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra aktörer.

Vad kan andra göra?

För att lyckas med att bygga upp ett robust civilt försvar behöver många bidra. Alla kan göra något. Här ger vi några exempel på vad kommuner, företag och du som privatperson kan göra.

Kommuner

 • Det är viktigt att alla samhällsaktörer har en krigsorganisation på plats och att den övas kontinuerligt.
 • Säkerställa sina ledningsfunktioner.
 • Se över vilka ordinarie verksamheter som måste kunna hålla i gång även i krig, till exempel skola, barn- och äldreomsorg och hemtjänst.
 • Se till att det finns trygghetspunkter, nödvattenplan och nödvändig försörjning av livsmedel, värme och el säkerställd till omsorgsverksamheten.

Företag

 • Se över säkerhetsrutiner och säkra upp sina flöden som till exempel logistik, transporter och råvarutillgång.
 • Se över sin personalsituation och hur den kommer att se ut i händelse av krig.

Beredskap för företag, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Privatpersoner

 • Se över den egna hemberedskapen. Vad gör du om kriget kommer?
 • Läs MSB-broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Agera och förbered dig!
 • Du kan gå med i en frivillig försvarsorganisation om du vill hjälpa till och engagera dig mer.

Folder Om krisen eller kriget kommer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Frivilliga försvarsorganisationer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Fakta om Sveriges totalförsvar

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss