Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

E22-stoppet ska utvärderas av oberoende utredare

Länsstyrelsen Skånes logotyp

Länsstyrelsen Skåne har idag skickat ut en avropsförfrågan för utvärdering av trafikstoppet på E22. Sista dag att lämna in anbud är 23 januari. Utvärderingen ska vara klar senast i slutet av mars.

Oberoende utredare

– Vi är måna om att utvärderingen ska göras av ett oberoende och kompetent företag. Den snabbaste och säkraste vägen är att anlita ett företag med ramavtal hos Kammarkollegiet, berättar samhällsdirektör Patrik Åkesson på Länsstyrelsen Skåne.

Avropsförfrågan gick ut under gårdagen ut till sju leverantörer, de enda som kan lämna anbud. Minsta svarstid enligt ramavtalet är tio arbetsdagar och sista svarsdag har satts till 23 januari.

Uppdraget består av tre delar

– Uppdraget består av tre delar. Att klargöra händelseförloppet, att analysera vad som gick bra och vad som brast samt att ge förslag på utvecklingsområden och eventuella behov av vidare utredning. Vi är särskilt intresserade av samverkan för händelsen och ledning på systemnivå säger Patrik Åkesson.

Uppstartsmöte

Så snart det finns ett avtal kommer Länsstyrelsen Skåne kalla till ett uppstartsmöte mellan inblandade aktörer och den externa utredaren.

Lärande för framtiden

– Varje aktör har redan börjat samla in loggar och annat material, så att utvärderingen kan komma i gång så snabbt som möjligt. Det viktigaste nu är att det här blir ordentligt utrett så att vi kan hantera liknande händelser bättre i framtiden. Vi har begärt att utvärderingen ska vara klar senast i slutet av första kvartalet, exakt datum bestämmer vi tillsammans med den anlitade leverantören, säger Patrik Åkesson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss