Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 52

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Air Liquide AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för produktion av syrgas inom fastigheten Rävabygget 4:1 i Karlshamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 februari 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 21 december 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mellanskånes Renhållnings AB beslut enligt miljöbalken om förlängd prövotid samt slutliga villkor avseende utsläpp till vatten på del av fastigheterna Hassle 32:11 och Hassle 1:4 i Eslövs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 21 december 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sydskånes avfallsaktiebolag och SYSAV Industri AB dispens enligt industriutsläppsförordningen från begränsningsvärdet för TOC i BAT-slutsatser för avfallsbehandling för verksamheten på fastigheterna Hamnen 31:2 m.fl. i Malmö kommun, Tågarp 21:145 m.fl. i Burlövs kommun och Alnarp 1:57 i Lomma kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss