Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 51

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Toarpskärret

Länsstyrelsen Skånes beslut den 14 december 2023 om bildande av naturreservatet Toarpskärret i Tomelilla kommun hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 12 januari 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss