Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 48

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

TitanX Engine Cooling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för buller i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av aluminiumkylare på fastigheten Mjällby 7:39 i Sölvesborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 januari 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Fastställande

Natura 2000
Uppdatering av bevarandeplaner inom Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa.

Länsstyrelserna har i regleringsbrev 2023 1A4 fått i uppdrag att genomföra översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) M2019/01769).

Länsstyrelsen i Skåne län har den 2023-11-23 fastställt uppdatering av 3 stycken bevarandeplaner: Holjeån SE0420306, Östafors-Ljungryda SE0420244 och Drögsperyd SE0420304. Samtliga i Bromölla kommun. Holjeån och
Östafors-Ljungryda omfattas av NAP, Drögsperyd har uppdaterats på grund av ny kunskap.

Bevarandeplaner och kartor för Skånes Natura 2000-områden hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Södergatan 5, 205 15 Malmö.

De fastställda bevarandeplanerna finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats.

Bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför ej överklagas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss