Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 46

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

VALKRETS- OCH VALDISTRIKTSINDELNING

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ändrad valkretsindelning i Trelleborgs kommun samt ändrad valdistriktsindelning i följande kommuner: Hörby, Höör, Lomma, Malmö, Svalöv, Trelleborg och Örkelljunga.

Besluten kan överklagas hos Valprövningsnämnden, men överklagandet ska skickas till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö senast den 8 december 2023.

Naturskydd

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna utvidgade naturreservatet Fulltofta gård i Höör och Hörby kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: del av Nunnäs 2:5, Fulltofta 31:16, Fulltofta 33:4 och 33:5 i Hörby kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut 2023-11-08 om utvidgning av naturreservatet Fulltofta gård i Höör och Hörby kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 31 januari 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Höör och Hörby kommun under tiden 17 november 2023 till den 31 januari 2024. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss