Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte om vargsituationen i Skåne

Anneli Hulthén och Dan Ericsson står inne i Residenset.

Dan Ericsson mötte Anneli Hulthén och tjänstepersoner på Länsstyrelsen Skåne i ett möte om vargsituationen i Skåne.

Landshövding Anneli Hulthén har idag haft ett möte med Dan Ericsson, statssekreterare med ansvar för jakt- och viltfrågor, om situationen med många vargangrepp i Skåne.

Mötet tillkom efter en höst med nio vargangrepp i östra Skåne, varav fem i reviret Linderödsåsen.

Viktigt för regeringen

– Det var ett bra initiativ att kalla till mötet. Det är viktigt för regeringen att ha en dialog om vargfrågan. Idag har vi diskuterat hur systemet fungerar och olika idéer för hur vi kan förändra det. Regeringen har gett tydliga besked om att vi vill minska antalet vargar i landet, säger Dan Eriksson, statssekreterare åt landsbygds- och infrastrukturminister Peter Kullgren.

Uppdaterade riktlinjer

Dan Ericsson säger att Naturvårdsverket har fått i uppdrag att presentera uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt av varg och att utreda ett lägre referensvärde för antal vargar i Sverige. Anneli Hulthén ser att det också finns en möjlighet för den regionala viltförvaltningen, där Länsstyrelsen är en av flera aktörer, att se över de egna riktlinjerna för skyddsjakt.

Verkligheten har förändrats

– Riktlinjerna har varit desamma i många år trots att verkligheten har förändrats. Riktlinjerna för skyddsjakt i södra Sverige infördes när vi knappt hade några revir i vår del av landet. Nu har vi sannolikt tre revir bara i Skåne. Från att ha haft noll vargar i vårt län fram till 2021 har vi nu kanske 30 vargar, säger Anneli Hulthén och påpekar att konflikterna med lantbruksnäringen har ökat under de tre år som gått.

Möte med LRF och Skånes fårintressenter

Angreppen på tamboskap var få under den första tiden, men har blivit fler. I förra veckan hade Anneli Hulthén ett möte med representanter för LRF Skåne, Lantbrukets riksförbund, och Skånska fårintressenterna, där även statssekreterare Dan Ericsson deltog på länk.

–Angreppen på tamboskap är förstås en påfrestning och oro för många lantbrukare och djurhållare, inte bara för dem som drabbas. Jag har en stor förståelse för detta, många har redan en pressad situation.

Angrepp bakom rovdjursstängsel

Något Länsstyrelsen diskuterar är att förändra riktlinjerna så att skyddsjakt kan inledas redan efter ett angrepp bakom rovdjursavvisande stängsel. Riktlinjerna talar idag om två angrepp.

– Att sätta upp rovdjursavvisande stängsel är den mest långtgående förbyggande åtgärden en djurhållare kan vidta. Då är det rimligt att det finns trygghet i att samhället agerar om det inte skulle vara tillräckligt, säger hon.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss