Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter DNA-svar: Nytt beslut om skyddsjakt på varg

Länsstyrelsen Skånes logotyp

Länsstyrelsen Skåne har fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på varg i reviret Linderödsåsen. DNA-svar knyter varg i reviret till det senaste angreppet i Hörby kommun. Samtidigt visar andra DNA-svar att den genetiskt viktiga vargen som fanns i området har rört sig utanför Skåne.

Skyddsjakten träder i kraft direkt vid nästa eventuella angrepp, och genomförs med specialtränad hund. Beslutet gäller till och med 31 december.

Fem angrepp i reviret i höst

I östra Skåne har det skett nio vargangrepp sedan 25 juli, varav åtta skedde under fyra veckor från början av oktober. Fem av dem har skett i reviret Linderödsåsen. Fyra angrepp har skett utanför eller i utkanten av reviret, och två av dessa har kunnat knytas till en genetiskt viktig varg.

Tidigare skyddsjaktbeslut upphävdes

Den 25 oktober, efter fyra konstaterade angrepp inom reviret Linderödsåsen, fattade Länsstyrelsen Skåne ett beslut om skyddsjakt i reviret. Beslutet överklagades och den 31 oktober upphävde förvaltningsrätten skyddsjakten. Domstolen ansåg att risken är alltför stor att fel varg fälls, det vill säga den genetiskt viktiga varg som rört sig på Österlen.

Den 1 november skedde ytterligare ett vargangrepp inom samma område i reviret, där en kviga dödades.

Hannen knyts till senaste angreppet

‑ Vi har nu fått DNA-svar från det senaste angreppet, som visar att angreppet har utförts av hannen i reviret Linderödsåsen. Vi har fem angrepp inom reviret med bara några kilometers mellanrum. DNA-svar knyter revirvargar till tre av angreppen. Allt tyder på att även de två övriga angreppen har begåtts av revirvargarna, säger David Börjesson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Genetiskt viktig varg i Kronoberg

Dessutom har det kommit DNA-svar från Kronoberg som visar att angrepp i förra veckan har begåtts av den genetiskt viktiga vargen som tidigare rört sig på Österlen.

‑ Med de nya DNA-svaren som stöd fattar vi därför ett nytt skyddsjaktbeslut. Eftersom skyddsjakten bedrivs med specialtränad hund är risken att vi jagar fel varg mycket liten, säger David Börjesson.

Under dagen har Länsstyrelsen även fått DNA-svar från de vargar som dödades i nödvärn för att skydda två jakthundar. Båda kom från reviret och var valpar som fötts under 2023.

Här kan du ta del av skyddsjaktbeslutet Pdf, 261.9 kB.

Karta över skyddsjaktområdet

Angreppen inom reviret

25 juli: Huaröd, Hörby kommun: Angrepp på sju får. DNA-svar visar att angreppet utförts av tiken i reviret Linderödsåsen.

5 oktober: Mellan Hörby och Huaröd. Angrepp på kviga. DNA-svar visar att angreppet utförts av tiken i reviret Linderödsåsen.

23 oktober: En död tacka i Hörby kommun mellan Hörby och Degeberga i samma område som tidigare angrepp. Angreppet skedde bakom rovdjursavvisande stängsel.

24 oktober: En död tacka i Hörby kommun mellan Hörby och Degeberga i samma område som tidigare angrepp.

1 november: Angrepp på kviga. DNA-svar visar att angreppet utförts av hannen i reviret Linderödsåsen.

Dessutom skedde fyra angrepp i reviret under förra hösten. DNA-svar kopplade samtliga angrepp till vargar i reviret. Då fattades ett första beslut om skyddsjakt som aldrig trädde i kraft, för att det inte skedde fler angrepp inom en sexmånadersperiod, som är den tidsgräns som gäller.

Angrepp utanför eller i utkanten av reviret

Två angrepp, den 3 och 6 oktober, i Tomelilla kommun har utförts av en genetiskt viktig hanne från Settenreviret i Norge.

Den 18 oktober hittades tre döda får i S:t Olof, ett par mil söder om reviret.

Den 23 oktober besiktigades tre döda tackor i Norra Åsum i den norra kanten av reviret.

Regler för skyddsjakt

De riktlinjer som finns i södra förvaltningsområdet säger att skyddsjakt kan påbörjas:

  • Vid två angrepp bakom rovdjursavvisande stängsel.
  • Vid tre angrepp om det sker utanför ett revir.
  • Vid fyra angrepp i ett revir.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss