Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny jämställdhetsstatistik för Skåne:
Skånska kvinnors årsinkomst är 63 000 kronor lägre än mäns

Ny jämställdhetsstatistik för Skåne visar på fortsatt stora skillnader mellan könen. Bland annat att det är fler män i kommunstyrelsen i 30 av Skånes 33 kommuner. Statistiken synliggör även länets könsuppdelade arbetsmarknad, av de 30 vanligaste yrkena är det bara 4 som har en jämn könsfördelning. Och Skåne ligger sämst till vad det gäller pappors uttag av föräldraförsäkringen, bara 29% av uttaget står män för.

Fattas mycket innan vi når ekonomisk jämställdhet

- Det går särskilt trögt med den ekonomiska jämställdheten i Skåne. Det skiljer 63 000 kronor om året i medianinkomst för kvinnor och män och det är stora skillnader mellan kommunerna. Störst skillnad i kronor är det i Lomma där det skiljer 117 000 kr mellan män och kvinnors inkomst och minst i Malmö med 44 000 kr. Störst procentuell skillnad mellan kvinnor och män hittar vi i Perstorp och Örkelljunga, där kvinnorna har 71 respektive 75 procent av männens inkomster, säger Martina Skrak, jämställdhetstrateg på Länsstyrelsen i Skåne.

En av de största orsakerna till inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män handlar om att de arbetar inom olika yrken och att det är lägre löner och sämre villkor inom de kvinnodominerade yrkena jämfört med de mansdominerade.

- Vi hoppas att många kommuner ska vara intresserade av att arbeta vidare med frågan kring arbetsvillkor, kompetensförsörjning och ekonomisk jämställdhet och vi stöttar dem gärna i den processen, fortsätter Martina Skrak.

Länsstyrelsen Skåne tar fram regional statistik

Länsstyrelsen Skåne tar vartannat år fram regional statistik för hur det står till med jämställdheten i länet. Statistiken berör alla de jämställdhetspolitiska områdena: Makt och inflytande, Ekonomisk jämställdhet, Jämställd utbildning, Obetalt hem och omsorgsarbete, Jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor.

Presentation av statistiken

Länsstyrelsen Skåne kommer att presentera statistiken vid flera tillfällen i länet, bland annat presenteras den 1 december för Skåne som helhet.

Statistiken hittar du här (Ett Jämställt Skåne) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss