Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så hanteras frågorna efter stormen Babet

Bild på översvämmad brygga i stormen.

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen har efter stormen Babet i oktober fått in många frågor om hur åtgärder som berör kusterosion och strandskydd ska hanteras och prövas. Nedan finns en sammanfattning på det som i första hand är bra att känna till i dessa frågor.

Trots att det vid stormen snabbt blev större skador så är erosion i huvudsak en långsam process, men framför allt så är den förutsägbar. Med stigande havsnivåer i Skåne så kommer erosionen att öka.

Kommunen har det samordnande ansvaret för fysisk planering och jobbar med hur kusten ska utvecklas: var, om och hur olika sträckor ska skyddas. Ett skydd som verkar lämpligt för en fastighet kan innebära större påverkan för intilliggande fastigheter. Istället för att göra en lösning för en fastighet åt gången så kan man därför med fördel gå samman med sina grannar för att skapa en mer hållbar lösning som samtidigt är mer skonsam för miljön.

  1. Stränder omfattas av strandskydd. På många platser är de dessutom skyddade genom naturreservat, Natura 2000, växt- och djurskyddsområde mm.
  2. Strandskydd prövas av kommunerna. När området även omfattas av annat statligt områdesskydd, till exempel naturreservat, så är det länsstyrelsen som prövar dispenser utifrån båda skydden.
  3. Man kan behöva dispens eller tillstånd för att bygga upp det som rasat eller skadats allvarligt i stormen. Dispens krävs till exempel alltid för återuppbyggnad av skadade byggnader inom strandskydd. Har man haft dispens innan och vill återställa på samma plats så brukar det kunna beviljas.
  4. Dispens bedöms generellt inte krävas för återställande av mark inom strandskydd. Vill man utöka eller förstärka med större mängder sten, massor eller liknande behöver man dispens.
  5. Återföring av sten och massor till skyddade områden som t.ex. naturreservat och Natura 2000 behöver först samrådas med Länsstyrelsen. Vissa åtgärder kan även kräva dispens eller tillstånd.
  6. Vill man bygga hårda erosionsskydd eller andra skydd eller förstärkningar på sandstrand är detta en vattenverksamhet som oftast kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. Vid åtgärder på stenstrand eller pir kan det räcka med en anmälan till Länsstyrelsen. Detta gäller även inom område som omfattas av detaljplan.
  7. Behöver man köra på stranden eller ut i naturen så måste man alltid söka dispens från terrängkörningslagen. Detta gäller även fastighetsägaren. Är det i ett skyddat område så behövs det dessutom ofta dispens/ tillstånd.
  8. Bygglov och marklov hanteras i vanlig ordning av kommunen.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss