Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 41

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 5 oktober 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslutat Preem AB:s prövotid avseende utläggning av läns, i tillstånd enligt miljöbalken för lagring av petroleumprodukter m.m. på fastigheterna Planteringen 1:17 m.fl. i Helsingborgs kommun.
Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenskydd

Kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen Skåne har efter ansökan från Bromölla Energi och Vatten AB tagit fram ett förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bromölla vattentäkt i Bromölla kommun.

Innan beslut fattas ska Länsstyrelsen, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. Det finns inget krav på att yttra sig. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 november 2023.

Alla remisshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Vattenskyddsområde och Förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på följande adress:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/vattenskydd Länk till annan webbplats.

Handlingarna i ärendet finns även tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss