Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För jämställt företagande i FEMACT-Cities

Personer i mötesrum som lyssnar på ett föredrag.

Länsstyrelsen Skåne deltar i projektet FEMACT-Cities. Ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för jämställdhet inom företagande bland annat genom nätverksbyggande kring företagande och riskkapital.

FEMACT-Cities är ett projekt för jämställdhet inom företagande, leds av regionen Clermonte i Frankrike och med partners i Italien, Rumänien, Portugal, Ungern, Polen och Slovenien.

Projektet arbetar med jämställdhet i ett brett perspektiv och där vi från svensk sida sätter ett särskilt fokus på kvinnors företagande, bristen på riskkapital för kvinnligt företagande samt hur vi motiverar och engagerar unga kvinnliga entreprenörer att utveckla sina idéer.

Samordnar Svenska delen och arbetar i Skåne

Enheten för regional tillväxt och investeringsstöd på Länsstyrelsen Skåne samordnar den svenska delen av FEMACT-Cities. Det innebär bland annat regionalt nätverksbyggande kring företagande och riskkapital tillsammans med näringslivet, akademin, olika start-up-inkubatorer, affärsänglar och investerare. Projektet löper fram till 2025.

I den skånska delen av projektet kommer vi bland annat att kartlägga hur vi i Skåne arbetar med att utveckla kvinnligt företagande idag och hur vi kan stimulera riskkapitalet till att i högre utsträckning än i dag styras till kvinnliga företagare.

Ett internationellt samarbete

FEMACT-Cities är ett av 30 nya godkända samarbetena i det Europeiska samarbetsprogrammet URBACT. Det är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz.

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer och regioner/län att arbeta tillsammans och utveckla lösningar till gemensamma utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera bästa metoderna för att förbättra samhällsutvecklingen.

Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad samhällsutveckling.

Vill du veta mer, kontakta gärna jorgen.dehlin@lansstyrelsen.se

URBACT Co-funded by the European Union Interreg

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss