Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 40

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Karlshamn Energi Vatten AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om avslutande av prövotid som fastställts i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsanläggning på fastigheten Karlshamn 8:44 i Karlshamns kommun. Prövotiden avser utredning av rening av läkemedelsrester och sjukdomsframkallande organismer.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 november 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 28 september 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Blue & Green AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Björnen 11 i Landskrona kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss