Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södra civilområdet fyller 1 år

Det har nu gått ett år sedan Södra civilområdet bildades med syfte att återuppbygga och stärka det civila försvaret. Bland annat har man byggt upp ett kansli på 10 personer och en lång rad av samarbeten med nyckelaktörer har inletts. Och civilförsvarsfrågan är mer aktuell än någonsin.

Kristina Wormell

Kristina Wormell

- Vikten av att vi bygger upp det civila försvaret i Sverige är stor, hotbilden har ju inte blivit mindre sedan ett år tillbaka utan snarare tvärtom, säger Kristina Wormell, biträdande kanslichef för det södra civilområdeskansliet.

Det var den 1 oktober 2022 som Sverige delades in i sex nya civilområden som en del i återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringen fattade tidigare under 2022 ett beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap med syfte att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret.

Reformen innebar bland annat att tio statliga myndigheter fick ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delades in i sex geografiska civilområden. Skåne, Blekinge och Kronobergs län bildade tillsammans det Södra civilområdet.

Civilområdeskansliet har byggts upp

En stor och viktig del i arbetet under det första året har handlar om att bygga upp ett kansli som ska fungera som ett stöd för civilområdeschefen.

- Förra året vid den här tiden var det bara jag som var på plats, nu är vi 10 personer i kansliet. Och till årsskiftet kommer vi att vara 11 personer, så vi har fokuserat mycket på rekrytering under året, säger Kristina Wormell.

Samarbete och samverkan

En grundläggande faktor för att bygga upp det civila försvaret handlar om samverkan med övriga involverade aktörer. Det är också något som man har satsat på under året och en rad konkreta samarbeten med nyckelaktörer har inletts, bland annat med Försvarsmakten men även med sektorsmyndigheter, regioner och andra aktörer inom det Södra civilområdet.

- Vi ska fungera lite som en katalysator för det civila försvaret och för det krävs kännedom om och samverkan med andra aktörer, vi är ju flera aktörer som tillsammans bildar det civila försvaret. Så vi har arrangerat och deltagit i flera olika sammankomster och möten med fokus på uppbyggnaden av det nya systemet, säger Kristina Wormell.

Under hösten fortsätter arbetet och på agendan finns bland annat två större sammankomster tillsammans med de andra civilområdena och en med länsstyrelserna inom södra civilområdet inplanerade. Och nu kan det bli ännu mer verkstad.

- Nu när vi har rekryterat medarbetare kommer vi att kunna börja arbeta ännu mer intensivt med de här frågorna, det har ju tidigare varit lite ett hinder att det inte har funnits personal. Men nu finns det kraft för att fortsätta arbetet med att återuppbygga det civila försvaret, säger Kristina Wormell.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss