Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 39

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

S Kjellssons Logistik och Transport (KLT) har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för lagerhållning samt beredning av animaliska och vegetabiliska produkter på fastigheterna Krossen 2 och Krossen 5 i Kristianstad kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 november 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 21 september 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AB Tetra Pak tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av förpackningar och utrustning för livsmedelsindustrin m.m. på fastigheterna Råbyholm 3 och del av Råbyholm 5 i Lunds kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 21 september 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslagit Better Energy Swedish Solar 247 AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av solpark på fastigheten Strövelstorp 2:22 i Ängelholms kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se. www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd Länk till annan webbplats.

Markavvattning

Beslut

Genom beslut den 21 september 2023 lämnar Länsstyrelsen Skåne Ängelholms kommun tillstånd enligt miljöbalken till markavvattning för anläggande av skyddsvall på fastigheterna Ängelholm 3:1 och Ängelholm 3:2 i
Ängelholms kommun. Syftet är att skydda liggande egendom mot översvämning.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 oktober 2023.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss