Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt i Skåne

Länsstyrelsen Skånes logotyp

Idag har en del länsstyrelser beslutat om licensjakt på varg. Skåne är inte ett av dessa län.

Syftet med licensjakt

I dag presenteras besluten i vilka län licensjakt kommer att bedrivas. Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst.

Beslut om licensjakt följer en nationell beskattningsmodell. Utifrån det totala antalet vargar i landet ser man hur stort det möjliga, jaktliga uttaget är, utan att miniminivån på 300 vargar underskrids.

Licensjakt där reviren är tätast

– Licensjakten genomförs sedan i de län som har tätast med vargrevir. Det finns län med fler revir än Skåne. Därför är licensjakt inte aktuell i Skåne 2024, säger Nils Carlsson, chef för art och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Fakta

  • Antalet revir är ett av kriterierna för licensjakt, andra kriterier är geografisk täthet och förekomst av genetiskt viktiga vargar. Licensjakten startar den 2 januari 2024.
  • Sverige har i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. I år beslutade Naturvårdsverket att licensjakt är möjlig också i det södra förvaltningsområdet.
  • Det södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.
  • Förutom licensjakt, kan länsstyrelserna även fatta beslut om skyddsjakt. Då handlar det om jakt på en vargindivid som vid upprepade tillfällen angripit tamdjur.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss