Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsplanerna ändras för att bidra till ökad energiproduktion

Vindkraft vid horisonten. 

Nya förslag till havsplaner – med fler utpekade områden för havsbaserad vindkraft – går nu ut på samråd. I höst hålls flera informationsträffar om de nya förslagen.

Sverige har tre havsplaner, för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas. Skåne berörs till största del av planen för Östersjön, och till viss del av planen för Västerhavet i nordvästra Skåne. Nu pågår arbetet med att uppdatera havsplanerna så att det blir möjligt med mer energiutvinning till havs, ett arbete som leds av Havs- och vattenmyndigheten.

­De nya förslagen går nu ut på samråd. Det innebär att förslagen görs tillgängliga så att alla som är berörda kan lämna synpunkter. Som ett led i att skapa genomarbetade och väl förankrade havsplaner arrangerar länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten en serie informationsträffar runt om i landet i anslutning till samrådet.

- Vi vill att många ska bidra med kunskap, så vi får väl förankrade förslag till havsplaner. Samrådet är ett tillfälle för lokala och regionala aktörer att påverka, säger Hanna Tell, samordnare för havsplanerna på Länsstyrelsen Skåne.

För att alla som är med i samrådet bättre ska förstå vad förslagen till energiområden kan innebära har Havs- och vattenmyndigheten även tagit fram en konsekvensbeskrivning som visar förslagens potentiella miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter.

Vad händer nu?

Arbetet med de nya havsplanerna leds av Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen Skåne och andra berörda länsstyrelser stöttar myndighetens arbete, bidrar med underlag samt deltar i och stöttar arbetet gentemot berörda kommuner och regioner.

  • 14 september -15 december 2023 pågår samråd om förslagen till nya havsplaner. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslagen.
  • I oktober 2023 hålls informationsträffar om förslagen.
  • I december 2024 ska färdiga förslag till ändrade havsplaner lämnas till regeringen.

Tidsplan för ändrade havsplaner.

Datum och plats för informationsträffarna

Som en del i samrådsprocessen kommer Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med berörda länsstyrelser att hålla informationsmöten runt om i landet. Aktuella datum för Skåne är:

17 oktober – Göteborg (fokus på havsplan för Västerhavet)

18 oktober – Kristianstad (fokus på havsplan för Östersjön)

Dessa informationsmöten riktar sig till berörda kommuner, regioner och länsstyrelser. Mer information och anmälan till informationsträffarna hittar du här:

Förslag till ändrad havsplan för Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Förslag till ändrad havsplan för Västerhavet, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten ordnar även informationsträffar för yrkesfiskare, projektutvecklare inom vindkraft, bransch- och intresseorganisationer samt akademi och myndigheter. Information om dessa träffar hittar du här:

Informationsträffar om ändrade havsplaner, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fakta om havsplanerna

Sveriges havsplaner ger vägledning om vilken användning som är mest lämplig i olika områden, som fiske, energiutvinning, sjöfart, friluftsliv eller försvar.

Havsplanerna visar också vilka platser som behöver skyddas från människors olika aktiviteter, utifrån till exempel djur- och växtliv och kulturmiljö. Havsplanerna bidrar till ökad förutsägbarhet för de som använder och förvaltar havet. Havsplanernas syfte är att ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning i havsplanerområdena. Sverige har tre havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Mer om länsstyrelsernas roll i havsplaneringen

Havsplanering

Här kan du ta del av samrådsversionen av förslagen med tillhörande konsekvensbeskrivningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Havsplanering, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss