Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 36

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 31 augusti 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Carlsberg Supply Company Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för framställning av mineralvatten, läsk- och ciderdrycker på fastigheten Bunkalund Västra 1 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 31 augusti 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Polypeptide Laboratories (Sweden) AB slutliga villkor avseende utsläpp av flyktiga organiska ämnen i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av läkemedel på fastigheterna Kajan 24 och 36 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 31 augusti 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Ängelholms församling tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad krematorieverksamhet på fastigheten Ängelholm 3:19 i Ängelholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Hallaröd

Länsstyrelsen Skånes beslut den 31 augusti 2023 om utvidgning av och tillagda föreskrifter för naturreservatet Hallaröd med del av fastigheten Hallaröd 4:1 i Höörs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under tiden 8 september 2023 till den 29 september 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 september 2023.

Naturreservatet Ravnarp

Länsstyrelsen Skånes beslut den 31 augusti 2023 om bildande av naturreservatet Ravnarp på del av fastigheterna Ravnarp 2:10 och Södra Hanavrå 1:9 i Osby kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Osby kommun under tiden 8 september 2023 till den 29 september 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 september 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss