Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Lur på väg att bli tre gånger större

Grön och hög bokskog

Naturreservatet Lur består till stora delar av bok och annan ädellövskog. Foto: JOhan Johanmark, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen planerar att utvidga naturreservatet Lur i Hästveda i Hässleholms kommun. Naturreservatet blir tre gånger så stort enligt planerna.

– Det tillkommande området består av äldre ädellövskog med hög biologisk mångfald. Det är längesedan skogsbruk bedrevs i området. Det uppskattade vandringsområdet väster om Barnens by ingår utvidgningen. Det är glädjande att detta vandringsområde, med vindskydd och grillplats vid Lursjön, permanentas, säger Johan Johnmark.

Vid inventeringen 2018 hittades 19 rödlistade och 71 naturvårdsarter.

Naturvårdsverket har efter en oberoende värdering utbetalt cirka 11,6 miljoner kronor för utvidgningsområdena. Ärendet går nu ut på remiss och eventuella synpunkter ska vara inskickade före den 6 oktober 2023.

Här kan du ta del av förslaget Pdf, 5.2 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss