Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till sakägare inom naturreservatet Lundåkrabukten

Länsstyrelsen Skånes vapen

Information

Naturskydd

Beslutet om bildande av naturreservatet Lundåkrabukten har vunnit laga kraft. Sakägare som ännu inte träffat överenskommelse om ersättning eller inlösen kan väcka talan enligt 31 kap Miljöbalken. Ansökan om ersättning ska ställas till Mark- och miljödomstolen i Växjö senast den 14 september 2023.

Ni kan ta del av naturreservatet Lundåkrabuktens beslut via denna länk: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss