Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 28

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Vattenskydd

Beslut

Genom beslut den 4 juli 2023 har Länsstyrelsen Skåne meddelat Tritonia Vindpark AB Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av vindpark Triton i Sveriges ekonomiska zon i sydvästra Östersjön. Länsstyrelsen Skåne godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss