Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingar skriver om Natos civila beredskap

Triptyk med porträtt på de tre landshövdingarna Ulrica, Anneli och Maria

Landshövding Anneli Hulthén har tillsammans med de andra landshövdingarna i det södra civilområdet skrivit en debattartikel om den viktiga civila dimensionen i Nato. Har kan du läsa artikeln.

Nato inte bara militärt

Inom kort är Sverige medlem i Nato, fick vi besked om i Vilnius den 10 juli. Det är ett stort och viktigt steg. Men Nato är mer än ett militärt samarbete. En avgörande del är Natos civila beredskap, som syftar till att ge alliansen motståndskraft. Vårt Natomedlemskap har därför stor påverkan på det svenska civila försvaret där den regionala nivån med civilområden får en viktig roll. Det skriver de ansvariga landshövdingarna i Civilområde Syd - fr v i bild Ulrica Messing, Blekinge län, Anneli Hulthén, Skåne län och Maria Arnholm, Kronobergs län.

Civilt försvar har stor betydelse i Nato

Den civila dimensionen i Nato är okänd för många. Men den har stor betydelse inom försvarsalliansen. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. I Sverige har det civila försvaret en lång tradition och stark folklig förankring. Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret. Vi är många som är involverade och engagerade: statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och civilsamhällesorganisationer. Även vad vi gör som privatpersoner är viktigt – att vi klarar oss själva även om strömmen försvinner stärker hela samhällets motståndskraft.

Det civila försvaret i Ukraina

I det ryska invasionskriget i Ukraina ser vi dagligen hur viktigt det civila försvaret och det medborgerliga engagemanget är. Den ukrainska civilbefolkningen håller samhället i gång genom att reparera skadad infrastruktur, se till att barn får skolgång, att livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar och att sjukhusvård säkerställs.

Natos civila beredskapsarbete

Som medlemmar i Nato ansvarar vi för att stärka vår egen förmåga att kunna stå emot större störningar, kriser och krig. Vi ska också vara beredda att hjälpa andra länder att klara samma sak. Natos civila beredskapsarbete identifierar några områden som särskilt viktiga att stärka och skydda. Några av dem är energiförsörjning, livsmedels- och dricksvattenförsörjning och att säkerställa att våra folkvalda ska kunna fortsätta ta politiska beslut. Det svenska försvaret har i stort sett samma inriktning.

Sex nya civilområden

Under de senaste åren har tempot ökat i arbetet med att stärka vårt civila försvar. Förra året delades Sverige in i sex nya civilområden, där varje civilområde leds av en ansvarig landshövding. Civilområdenas uppdrag är att stärka vår motståndskraft vid krigsliknande situationer och krig. Sverige deltar redan i olika Natoledda insatser och övningar.

Värdlandsstöd en viktig uppgift

Som Natoland måste vi nu också vara beredda att ge värdlandsstöd till andra medlemsländer, det vill säga att ge både civilt och militärt stöd till Natostyrkor i Sydsverige. Försvarsberedningen slår i sitt betänkande Allvarstid fast att värdlandsstödet innebär uppgifter för det civila försvaret: ”underhåll och logistik för transporter, drivmedels- och elförsörjning, sjukvård, och elektroniska kommunikationer”.

Den regionala nivån

Arbetet behöver delvis ske på regional nivå, och där är det naturligt att lägga ansvaret på civilområdet vilket för Sydsveriges del innebär att vi behöver skapa strukturer för att emot både civil och militär personal. För att klara det som ligger framför oss måste vi arbeta tillsammans - stat, kommuner, regioner, näringsliv, trossamfund och frivilligorganisationer. Vi behöver känna tilltro till varandra och vad vi gemensamt kan åstadkomma för att försvara vårt land och vår befolkning, för att stå upp för vårt öppna och demokratiska samhälle.

En uppgift för civilområdet

Vi är övertygade om att den nya organisationen i civilområden blir ett värdefullt tillskott i denna process. En nära samverkan mellan myndigheter i Sydsverige blir ännu viktigare när vi befinner oss i Nato. Det är ett viktigt arbete och vi är beredda på uppgiften. Det viktigaste av allt är att varje samhällsmedborgare, ung som gammal, är beredd att göra sin insats. Vi behöver klara utmanande situationer, ta ansvar i lokalsamhället, visa tålamod och framför allt ha motståndskraft.

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län
Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län
Ulrica Messing, landshövding i Blekinge län

Artikeln publiceras i olika medier i Sydsverige.
Bilder: Andreas Blomlöf, Nils Bergendal, Henrik Palmberg

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss