Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 29 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Båstads kommun tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Torekovs avloppsreningsverk på fastigheten Torekov 98:20 i Båstads kommun. Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning på 18 200 personekvivalenter. Miljöprövnings-delegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 29 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Per-Olof Ohlsson tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad anläggning för grisar på fastigheten Simlinge 2:2 och 2:3 i Trelleborgs kommun. Tillståndet gäller för djurhållning omfattande högst 700 platser för suggor och 2 950 platser för slaktgrisar. Miljöprövnings-delegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss