Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora åtgärder gynnar liten skalbagge

Gul frölöpare

Foto: Patrik Celander, Länsstyrelsen Skåne

Den extremt sällsynta gula frölöparen har gynnats av stora sandmarksrestaureringar i Skåne. I en ny inventering i sommar har den gula frölöparen hittats i större antal och på fler lokaler än tidigare. Flera av fynden har gjorts sandblottor som skapats inom EU-projektet Sand Life.

I Sverige har gul frölöpare förekommit endast på de två militära övningsfälten Revingehed och Ravlunda i Skåne, och där endast med ett fåtal exemplar. Under den pågående inventeringen har man hittat fler gula frölöpare än någonsin tidigare och dessutom på helt nya ytor inom områdena.

- Det var oväntat att vi skulle få ett så bra resultat. Arten är tidigare endast känd från ett fåtal mindre områden i låga individantal. Nu har vi hittat gul frölöpare i större antal och på många fler platser, säger Patrik Celander, naturvårdshandläggare och skalbaggsexpert på Länsstyrelsen Skåne.

Arten hittas endast där det finns lös och blottlagd sand i tillräcklig mängd. Det var något som togs fram inom ramen för det EU-finansierade projektet Sand Life under åren mellan 2012 och 2018. I projektet ingick de båda militära övningsfälten Revingehed och Ravlunda i Skåne, där gul frölöpare finns.

- Till exempel banade vi av toppjord och växtlighet av på en drygt 4000 kvadratmeter stor yta på Revingehed under 2014. Floran etablerade sig sakta och efter drygt 5 år kunde vi se vildbin i stora mängder sväva över den varma solbelysta sanden. Vad vi däremot inte visste var att dessa åtgärder även gynnade gul frölöpare, säger projektledaren Gabrielle Rosquist på Länsstyrelsen Skåne.

Inventeringen som fortfarande pågår, görs efter skymningen, där man i pannlampans sken systematiskt letar upp de marklevande skalbaggarna. Under hösten 2023 kommer en rapport med resultaten.

Gul frölöpare omfattas tillsammans med höstfrölöpare och platt frölöpare av ett nationellt åtgärdsprogram. Inventeringen av frölöparna genomförs som en del av de föreslagna åtgärderna inom åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogram för hotade frölöpare, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fakta

Sand Life var ett EU-finansierat projekt som pågick under åren 2012–2018 med syfte att restaurera sandmarker i södra Sverige. Bland annat togs större ytor med solbelyst näringsfattig sand fram, vilket bland annat har gynnat gul frölöpare.

Sandlife webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner för mer information

Gabrielle Rosquist, koordinator för hotade arter, 010-224 16 13

Patrik Celander, skalbaggsexpert, 010-224 16 93

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss