Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

CEJN AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för maskinell bearbetning med en total årlig förbrukning av 4 000 ton rå/stångmaterial samt en tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor om 60 m3 på fastigheterna Lönsboda 52:44 och 52:45 i Osby kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 augusti 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Mellanskånes Renhållnings AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor och förlängd prövotid för lakvattenhanteringen vid avfallsverksamheten på fastigheterna Hassle 32:11 och 1:4 i Eslövs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 augusti 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd prövotid för att inkomma med redovisning inför beslut om slutliga villkor enligt miljöbalken för tillverkning av stärkelse på fastigheten Mjällby 2:9 m.fl. i Sölvesborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 augusti 2023

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss