Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser - ansökan om dispens

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Ansökan om dispens

Sydskånes Avfallsaktiebolag bedriver avfallsverksamhet enligt tillstånd med stöd av miljöbalken på fastigheterna Hamnen 31:2 m.fl. i Malmö kommun, Tågarp 21:145 m.fl. i Burlövs kommun och Alnarp 1:57 i Lomma kommun. Bolaget ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne om dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa utsläppsvärden i slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsatser för avfallsbehandling). Dispens söks för utsläpp av TOC (totalt organiskt kol) i lakvatten från verksamheten.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 augusti 2023

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss