Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Byggandet har bromsat in – utmaningar för äldres boende

Bostadsmarknaden i Skåne präglas av den höga inflationen och stigande räntor, konstaterar Länsstyrelsen Skåne i Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2023. Byggandet har bromsat in och hushållens köpkraft har minskat. Hushåll med redan låga inkomster kan få ännu svårare att klara boendekostnaderna.

Ojämlik bostadsmarknad

–         Bostadsmarknaden i länet är inte jämlik. I praktiken innebär det att alla inte har en trygg boendesituation eller förutsättningar att kunna ha det. Hushåll med låga inkomster kan ha svårt att leva upp till hyresvärdars eller bankers krav och få tillgång till en bostad. Med låga inkomster kan det även vara svårt att klara befintliga boendekost­nader, säger Johanna Andersson, planhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Utmaningar kring äldres boende

Temat för årets bostadsmarknadsanalys i Skåne är äldres boende. De äldre i Skåne blir allt fler och fram till 2031 beräknas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 46 procent jämfört med 2021. I bostadsmarknadsanalysen anger 13 kommuner i Skåne att de idag har underskott på särskilt boende för äldre, en ökning jämfört med tidigare år.

–         Här finns en stor utmaning för de skånska kommunerna. Om samma andel av framtidens äldre kommer att bo på särskilt boende som idag, behöver antalet platser öka. Samtidigt indikerar svaren i bostadsmarknadsenkäten att byggandet av nya platser blir relativt lågt de närmaste åren, säger Johanna Andersson.

Nu minskar byggandet av hyresrätter

Skåne har haft ett högt byggande av hyresrätter jämfört med de andra storstadslänen 2010–2021. I hela Skåne län var ungefär 50 procent hyresrät­ter av det totala byggandet på cirka 67 700 bostäder i nyproduktion under perioden. Det kan jämföras med 38 procent i Västra Götalands län och 34 procent i Stockholms län. Ungefär en tredjedel av alla byggda hyresrätter i Skåne under 2017-2022 fick investeringsstöd.

–  Det har medfört en relativt lägre hyra vilket inte varit oviktigt i Skåne där inkomsterna är lägre än i övriga storstadsregioner. Länsstyrelsen antar att avskaffandet av investeringsstö­det tillsammans med hög inflation och stigande räntor kraftigt kommer minska byggandet av hyresrätter. Det ekonomiska läget kan göra att marknaden för hyresrätter med relativt höga hyror kommer att minska, säger Johanna Andersson.

Här kan du ta del av bostadsmarknadsanalysen Länk till annan webbplats.

Om bostadsmarknadsanalysen: Länsstyrelsen ska enligt en förordning i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet (2011:1160). Rapporten bygger bland annat på resultat från bostadsmarknadsenkäten, BME, som landets kommuner svarar på varje år. Boverket genomför enkäten i samarbete med länsstyrelserna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss