Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Preem AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om att avsluta prövotiden avseende utläggning av läns i tillstånd enligt miljöbalken för lagring och hantering av petroleumprodukter m.m. på fastigheterna Planteringen 1:17 och 1:21 samt Söder 1:3 och 1.4 i Helsingborgs kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 augusti 2023

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 15 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Geberit Production AB beslut enligt miljöbalken om förlängd prövotid samt slutliga villkor avseende vattenrening från sanitetgodstillverkning på fastigheten Iföverken 15 i Bromölla kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 15 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kemira Kemi AB förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för lagring av metanol m.m. på fastigheten Kopparverket 8 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 15 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat SYSAV AB tillstånd enligt miljöbalken för lagring av högst 3 000 ton farligt avfall och 30 000 ton icke-farligt avfall per år på fastigheten Gurkan 1 i Lunds kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 15 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat voestalpine Böhler weldCare AB slutliga villkor för utsläpp av vätefluorid till luft i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av ytbehandlingskemikalier på fastigheten Stenåldern 7 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 15 juni 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslutat prövotiden gällande behov av rening av smittämnen för Ängelholms kommun som föreskrevs i tillstånd enligt miljöbalken för Ängelholms avloppsreningsverk på fastigheten Ängelholm 3:4 i Ängelholms kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss