Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Ekedala

Länsstyrelsen Skånes beslut den 8 juni 2023 om utökning av naturreservatet Ekedala i Kristianstad kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 16 juni 2023 till 7 juli 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 7 juli 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss